O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Obecní knihovna Horka nad Moravou, se nachází v přízemí obecního úřadu. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Historie knihovny sahá až do roku 1918, kdy byla na základě zákona o veřejných knihovnách obecních zřízena v Horce nad Moravou knihovna.

Kromě půjčování knih připravujeme mnoho zajímavých akcí pro veřejnost. Více se dozvíte na Facebookové stránce knihovny.

Otevírací doba

ÚTERÝ: 15:00 – 18:00

Na vaši návštěvu se těší knihovnice Romana Janková.